FLAGPOLE  ALUMINUM (EMBEDDED TYPE)   

เสาธง เสาธงอลูมิเนียม รุ่นฝังเสา นำเข้าจากซันโพล บริษัทแม่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเสาธงอันดับหนึ่งที่ญี่ปุ่น  มีผลงานทั้งในญี่ปุ่น  ไทย และประเทศต่างๆทั่วโลก เสาธงอลูมิเนียม มาตรฐานญี่ปุ่น JIS6000 ใช้อลูมิเนียมเกรดสูง(YBZ)มีความทนทาน แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน ผ่านการคำนวณความแข็งแรงโดยวิศวกรชาวญี่ปุ่น


รหัสสินค้า ความสูง ขนาดเสา แบบเสา แบบเสา
  H Φ PDF DWG
FP-6U 6 M 55-85mm FP-6U (PDF) FP-6U (DWG)
FP-7U 7 M 55-85mm FP-7U (PDF) FP-7U (DWG)
FP-8U 8 M 60-100mm FP-8U (PDF) FP-8U (DWG)
FP-9U 9 M 60-100mm FP-9U (PDF) FP-9U (DWG)
FP-10U 10 M 60-100mm FP-10U (PDF) FP-10U (DWG)
FP-11U 11 M 85-140mm FP-11U (PDF) FP-11U (DWG)
FP-12U 12 M 85-140mm FP-12U (PDF) FP-12U (DWG)
FP-15U 15 M 85-140mm FP-15U (PDF) FP-15U (DWG)

 

FLAGPOLE  ALUMINUM  (BASE  TYPE) 

เสาธงอลูมิเนียม รุ่นใช้ฐานยึด ติดตั้งง่าย ฐานเสาธงอลูมิเนียมถูกออกแบบมาอย่างดี  ช่วยยกระดับพื้นที่หน้างาน


รหัสสินค้า ความสูง ขนาดเสา แบบเสา แบบเสา
  H Φ PDF DWG
FP-6BS 6 M 55-85mm FP-6BS (PDF) FP-6BS (DWG)
FP-7BS 7 M 55-85mm FP-7BS (PDF) FP-7BS (DWG)
FP-8BS 8 M 60-100mm FP-8BS (PDF) FP-8BS (DWG)
FP-9BS 9 M 60-100mm FP-9BS (PDF) FP-9BS (DWG)
FP-10BS 10 M 60-100mm FP-10BS (PDF) FP-10BS (DWG)
FP-11BS 11 M 85-140mm FP-11BS (PDF) FP-11BS (DWG)
FP-12BS 12 M 85-140mm FP-12BS (PDF) FP-12BS (DWG)
FP-15BS 15 M 85-140mm FP-15BS (PDF) FP-15BS (DWG)