เสาธงไฟเบอร์กล๊าส รุ่นคลาสสิค FIBERGLASS FLAGPOLE  (CLASSIC  TYPE)

เสาธงไฟเบอร์กล๊าส ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ดีไซน์ปลายเรียวสวยงาม เชือกภายนอกเสา สะดวกต่อการบำรุงรักษา อายุการใช้งานยาวนาน  รับรองคุณภาพด้วยผลงานจากผู้ใช้มากมาย

ฐานเสาธงสามารถพับลงได้  สะดวกต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา  เสาธงสูงไม่เกิน 15 เมตร  สามารถใช้คนยกติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครน หัวเสาธงสามารถหมุนได้รอบ   ผืนธงไม่พันตัวเสา  ช่วยถนอมเสาธง

 


http://file/file-6-2-2021-9-56-38-AM.pdfรหัสสินค้า ความสูง ขนาดเสา รูปร่างเพลท แบบเสา แบบเสา2
รหัสสินค้า H Φ BASE PDF DWG
CFP-4BS  4 M 65-123mm CFP-4BS (PDF) CFP-4BS (DWG)
CFP-5BS  5 M 65-123mm CFP-5BS (PDF) CFP-5BS (DWG)
CFP-6BS  6 M 65-123mm CFP-6BS (PDF) CFP-6BS (DWG)
CFP-7BS  7 M 65-123mm CFP-7BS (PDF) CFP-7BS (DWG)
CFP-8BS  8 M 65-123mm CFP-8BS (PDF) CFP-8BS (DWG)
CFP-9BS  9 M 65-123mm CFP-9BS (PDF) CFP-9BS (DWG)
CFP-10BS 10 M 65-150mm CFP-10BS (PDF) CFP-10BS (DWG)
CFP-11BS 11 M 65-150mm CFP-11BS (PDF) CFP-11BS (DWG)
CFP-12BS 12 M 65-150mm CFP-12BS (PDF) CFP-12BS (DWG)
CFP-14BS 14 M 65-159mm CFP-14BS (PDF) CFP-14BS (DWG)
CFP-15BS 15 M 65-159mm CFP-15BS (PDF) CFP-15BS (DWG)
CFP-16BS 16 M 65-159mm CFP-16BS (PDF) CFP-16BS (DWG)
CFP-18BS 18 M 65-159mm CFP-18BS (PDF) CFP-18BS (DWG)
CFP-20BS 20 M 65-159mm CFP-20BS (PDF) CFP-20BS (DWG)

 

เสาธงไฟเบอร์กล๊าส รุ่นโมเดิร์น FLAGPOLE FIBERGLASS  (MODERN  TYPE) 

เสาธงไฟเบอร์กล๊าส ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ดีไซน์ทันสมัย พร้อมกล่องชุดล็อค เชือกเก็บภายในเสา ช่วยถนอมเชือกเสาธง อายุการใช้งานยาวนาน  รับรองคุณภาพด้วยผลงานจากผู้ใช้มากมาย

ฐานเสาธงสามารถพับลงได้  เพื่อสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา  เสาธงสูงไม่เกิน 15 เมตร  สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครน   

หัวเสาธงหมุนได้รอบ   ทำให้ผืนธงไม่ไปพันตัวเสา  ช่วยถนอมเสาธง


รหัสสินค้า ความสูง ขนาดเสา รูปร่างเพลท แบบเสา แบบเสา2
รหัสสินค้า H Φ BASE PDF DWG
MFP-4BS  4 M 65-123mm MFP-4BS (PDF) MFP-4BS (DWG)
MFP-5BS  5 M 65-123mm MFP-5BS (PDF) MFP-5BS (DWG)
MFP-6BS  6 M 65-123mm MFP-6BS (PDF) MFP-6BS (DWG)
MFP-7BS  7 M 65-123mm MFP-7BS (PDF) MFP-7BS (DWG)
MFP-8BS  8 M 65-123mm MFP-8BS (PDF) MFP-8BS (DWG)
MFP-9BS  9 M 65-123mm MFP-9BS (PDF) MFP-9BS (DWG)
MFP-10BS 10 M 65-150mm MFP-10BS (PDF) MFP-10BS (DWG)
MFP-11BS 11 M 65-150mm MFP-11BS (PDF) MFP-11BS (DWG)
MFP-12BS 12 M 65-150mm MFP-12BS (PDF) MFP-12BS (DWG)
MFP-14BS 14 M 65-159mm MFP-14BS (PDF) MFP-14BS (DWG)
MFP-15BS 15 M 65-159mm MFP-15BS (PDF) MFP-15BS (DWG)

 

เสาธงไฟเบอร์กล๊าส แบบมือหมุน FIBERGLASS FLAGPOLE  (WINCH  TYPE) 

เสาธงไฟเบอร์กล๊าส รุ่นมือหมุน ดีไซน์แปลกใหม่ เชือกภายในเสา ช่วยถนอมเชือกเสาธง อายุการใช้งานยาวนาน  รับรองคุณภาพด้วยผลงานจากผู้ใช้มากมาย

เสาธงไฟเบอร์กล๊าส  น้ำหนักเบา  ฐานเป็นบานพับ  สามารถพับเสาได้  สะดวกต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา  เสาธงสูงไม่เกิน 15 เมตรไม่จำเป็นต้องใช้เครน

หัวเสาธงหมุนได้รอบ   ผืนธงไม่ไปพันตัวเสา  ช่วยถนอมเสาธง   อีกทั้งหัวเสาธงยังมีหลายแบบและหลากสีให้ได้เลือกใช้

 


รหัสสินค้า ความสูง ขนาดเสา รูปร่างเพลท แบบเสา แบบเสา2
  H Φ BASE PDF DWG
WFP-4BS  4 M 65-123mm    
WFP-5BS  5 M 65-123mm    
WFP-6BS  6 M 65-123mm    
WFP-7BS  7 M 65-123mm    
WFP-8BS  8 M 65-123mm    
WFP-9BS  9 M 65-123mm    
WFP-10BS 10 M 65-150mm    
WFP-11BS 11 M 65-150mm    
WFP-12BS 12 M 65-150mm    

 

อุปกรณ์เสริม ACCESSORIES

ขั้นตอนติดตั้งเสาธงไฟเบอร์กล๊าส